اهداف همایش

افزایش تولید ملی

توسعه و ترویج دانش حسابداری، مدیریت، مهندسی صنایع در کشور

معرفی آخرین دستاورد و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت و حسابداری

فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین اساتید دانشگاهی و مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی

جلب نظر سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به روش ها و فرآیندهای بهبود و افزایش کارایی

افزايش بينش و بصيرت علمي در موضوعات كلي و جزئي در حوزه ی مربوطه

ثبت و سازماندهي نتايج تحقيقات در مجامع علمي داخلي و بين المللي

معرفي محققان حوزه مربوطه به جامعه علمي داخلي و خارجي

كارآفريني در رابطه با خدمات علمي و كاربردي در زمينه برطرف كردن نيازهاي افراد و جوامع انساني

آشنایی با آخرین دستاوردهای روز علمی و تحقیقاتی حوزه های مربوطه در ایران و جهان

بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک بر موفقیت مالی سازمانها

رسیدن به فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت

ضرورت شناخت علم حسابداري

نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي

استانداردهای حسابداری مالی

شناخت جایگاه حسابداری در ایران

معرفي، تبيين و تحليل مباني علمي و عملي سياست گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي (فرآيند، روش ‏شناسي، شاخص‌ها، معيارها و امثالهم)

بررسي و تبيين تجربيات داخلي و خارجي در خصوص فرآيندها و نتايج سياست‏گذاري در حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي

بررسي نقش و جايگاه بخش خصوصي در سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي ايران و نيز كشورهاي منتخب

آسيب شناسي نقش، جايگاه، وظايف و اختيارات و برنامه هاي نهادهاي حاكميتي در حوزه سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور

توسعه و پيشنهاد چارچوب‏ ها و الگوهاي مناسب برنامه ‏ريزي و سياست‏گذاري حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی می باشد.