نکات مهم

مقالات باید در فایل word آماده و ارسال گردند.

- در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید. به عنوان مثال، با توجه به ارسال گواهینامه همایش به آدرس پستی مندرج در فرم ثبت نام، هرگونه قصور در ثبت صحیح اطلاعات، متوجه نویسندگان خواهد بود.

- پژوهشگرانی که بیش از یک مقاله دارند، می توانند پس از ثبت نام مجدد در سایت همایش، نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

- در صورت هر گونه سوال، حتی المقدور در ساعات اداری با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی می باشد.