کمیته علمی همایش :

دکتر محمد صادقی، مدرس دانشگاه کومپوتنسه مادرید، اسپانیا

دکتر سید محمّدرضا موسوی فرد، استاد دانشگاه سمنان

دکتر رحمان سلیمانی، استاد دانشگاه اردبیل

دکتر حامد شاکریان، استاد دانشگاه تبریز

دکتر هادی مصلح، استاد دانشگاه اصفهان

دکتر حسین عزیزی نژاد، استاد دانشگاه صنایع و معادن ایران

دکتر عباس فلاح نژاد، استاد دانشگاه قزوین

دکتر بهزاد قربانی، استاد دانشگاه قزوین


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی می باشد.